GLP (Good Laboratoriesed)

GLP-studier (God laboratoriesed) inom växtskyddsområdet.

Husec är av det svenska certifieringsorganet SWEDAC godkända att utföra studier under God Laboratoriesed (GLP) inom växtskyddsområdet i Sverige.

Att utföra en GLP-studie innebär att vi planerar, utför, övervakar, arkiverar och rapporterar icke-kliniska säkerhetsstudier av bekämpningsmedel inför registrering och godkännande. I majoriteten av de GLP-studier som vi på Husec utförs en restanalys av produkten i själva grödan över tid.

GLP-studier är ett kritiskt steg i utvecklingen och registreringen av nya växtskyddsmedel och vi är stolta över att vara godkända att utföra dem. Vi tillhandahåller denna tjänst i alla kommersiella grödor, med högkvalitativa studier som är väl utförda, dokumenterade och rapporterade.

 

Accreditering

HUSEC är ackrediterade för att utföra GEP-försök och godkända för GLP-studier inom växtskyddsområdet.