GEP (God Försökssed)

Vi är ackrediterade av SWEDAC att utföra GEP-försök (God försökssed) inom växtskyddsområdet.

 

Vi levererar väldokumenterade och högkvalitativa GEP-försök i alla kommersiella grödor, både i fält, semi-fält samt i växthus. Utöver detta utför vi också GEP-försök i ”nisch-grödor” såsom i skogsodling, trädgårdskulturer och golfbanor. Genom vårt nätverk med försöksstationer placerade över stora delar av Sverige, samt underleverantörer i Finland, Lettland och Tjeckien, kan vi utföra GEP-försök i stora delar Europa.

Accreditering

HUSEC är ackrediterade för att utföra GEP-försök och godkända för GLP-studier inom växtskyddsområdet.