– Sandby Gård

Försöksstationen Sandby Gård ligger i södra Skåne och är den sydligaste belägna försöksstationen i Sverige.

Ekologiskt jordbruk och biologisk mångfald,
På Sandby Gård praktiseras ekologiskt jordbruk vilket gör denna försöksstation unik. Här har du möjlighet att placera alla dina ekologiska GEP-försök. Teststationen har också fokus på biologisk mångfald med många olika projekt som utvecklar vår kunskap om biologisk mångfald i jordbruksmarkerna.

Trial in wheat at Sandby Gård
Bilden visar försök i vete och är tagen på Sandby Gård. Bilden är tagen med försöksstationens egna drönare.