Skåne – Tre försöksstationer

I den sydligaste delen av Sverige har vi tre försöksstationer; Borgeby, Helgegården och Sandby Gård. Alla tre försöksstationer utför både GEP-studier och GLP-studier. De flesta GEP-försök som utförs i denna region är i spannmål, både svamp- och ogräsförsök.

De tre försöksstationerna har alla sitt eget fokusområde; Vattenekonomi och potatis, sockerbetor och ogräs samt ekologiskt jordbruk och biologisk mångfald. Läs mer om dessa fokusområden under stationernas egna kapitel.

Speciellt för de tre försöksstationerna är också att de har en enad kompetensgrupp som fokuserar på försök i trädgårdsgrödor. Detta för att bevara och utöka kunskapen om försök i dessa grödor med ambitionen att bli ledande experter inom den nordiska zonen.

Vanliga grödor som vi utför försök i, i denna region;

 • Sockerbetor
 • Majs
 • Spannmål, såsom vete, råg och havre (vinter och vår)
 • Raps (vinter och vår)
 • Potatis
 • Morot
 • Ärt
 • Försök på golfbana
 • Äpple
 • Hallon
 • Jordgubbar
 • Lök