Säbylund & Brunnby Gård

I höjd med Stockholm ligger två av våra försöksstationer, Säbylund och Brunnby Gård.

Vi utgår från två försöksstationer placerade på Brunnby gård som ligger strax utanför Västerås och Säbylund som är belägen mellan Kumla och Örebro. Från dessa två orter täcker vi upp en stor geografisk yta som sträcker sig runt Mälar- Hjälmardalen och upp till Hälsingland.

Brunnby gård drivs som en typisk mellansvensk spannmålsgård på mellanlera med spannmål, balj- och oljeväxter som dominerande grödor. Omkring en tiondel av våra försök placerar vi på Brunnby gård och resterande läggs ute hos lantbrukare, som ofta är återkommande som försöksvärdar. För att få geografisk spridning har vi ett utbrett samarbete med duktiga och intresserade lantbrukare i regionen. Detta ger oss en stor flexibilitet där vi kan hitta rätt förhållanden och tillväxtbetingelser för många olika typer av försök, allt från högavkastande leror i slättbygd till lättare jordar i småbrutet landskap norr om Dalälven.

Här utförs alla typer av fältförsök i olika grödor, främst spannmål och raps.

Grödor som vi ofta utför försök i här är:

  • Raps (höst och vår)
  • Spannmål, såsom havre, råg och vete (höst och vår)
  • Vall