Gotland

Gotland – Hallfreda

Sydost om Visby på Gotland hittar du vår försöksstation Hallfreda. Östersjön påverkat klimatet på Gotland, vintrarna är milda och somrarna är torra med många soltimmar. Då Gotland ligger på kalkberggrund är pH-värdena höga. Jordarterna varierar från mellanlera till sandjordar, därtill tillkommer mulljordarna som är betydelsefull för animalieproduktionen och grönsaksodlingen.

På stationen finns utrustning utformad för särskilda odlingssystem och försöksverksamhet och som säkrar precision i dina högkvalitativa fältförsök.

Variationen som finns på ön reflekteras också i antalet grödor som odlas och som försök kan utföras i. Vanliga grödor som vi utför GEP-försök i här:

  • Spannmål, såsom vete, korn och durumvete (höst och vår)
  • Raps (höst och vår)
  • Potatis
  • Ärtor
  • Bönor
  • Vall
  • Morot
  • Palsternacka