Våra försöksstationer i Sverige

HUSEC har ett nära samarbete med sju stycken för Hushållningssällskapet och vi har tillsammans 10 försöksstationer i olika delar av Sverige.

Tillsammans utför vi GEP-försök, och GLP-studier, i stora delar av odlings-Sverige, från syd till norr, väst till öst.

 

Kompetens

Vi på HUSEC värdesätter mångfald och ser att det gör oss starkare. I vår organisation hittar du personal med erfarenhet från flera anslutande områden till jordbrukssektorn, såsom biologi, trädgårdsodling, molekylär genetik och entomologi.
Vi värnar om all vår personal och jobbar därför mycket aktivt med säkerhetsfrågor och arbetsmiljö. Vi har stort fokus på kompetensutveckling och skapar förutsättningar för återkommande personal till varje försökssäsong.

Kvalitet

Alla våra försöksstationer har egna fokusområde där vi tar tillvara på de unika förutsättningarna för platsen. Vi vet att högkvalitativ utrustning gjord särskilt till försökssyfte är viktigt och investerar årligen i ny teknik. Detta höjer kvaliteten på vårt arbete, säkrar tillförlitligheten och ger dig som kund exakta resultat.

Flexibilitet 

Med tio försöksstationer utspridda över stora delar av odlings-Sverige samt samarbetspartners i Finland, Lettland och Tjeckien, hittar vi den perfekta försöksplatsen.
Letar du efter den rätta platsen för dina försök – kontakta oss!