Om oss

I över 200 år har Hushållningssällskapen utfört högkvalitativa fältförsök. HUSEC startade år 2008 och vi har sedan dess utvecklats och vuxit, både i antal försök men också i erfarna försöksutförare (försökstekniker och försöksledare) samt antal regioner där vi utför försök. Idag utför vi GEP-försök och GLP-studier i alla slags grödor, både ”större lantbruksgrödor” samt nisch-grödor, så kallade minor use-grödor. Vi har en väldefinierad strategi där vi hela tiden strävar efter att vara våra kunders bästa partner. Kärngruppen i HUSEC som koordinerar alla våra försök har bakgrund och erfarenhet från områden som växtskydd, jordbruk, hortikultur, entomologi och molekylär genetik. Läs mer om HUSECs personal här.

 

Helgegården
Picture taken by drone, showing field trial site at Helgegården. Potato trials.