Ackreditering och godkännande

GEP – Good Experimental Practice

HUSEC är ackrediterade att utföra GEP-försök (Good Experimental Practice), vi utför GEP-försök inom den norra zonen, i stora delar av Sverige, Finland och Lettland och tillhandahåller högkvalitativa försök i alla kommersiella grödor, både i fält, semi-fält samt i växthus. Våra försök utförs enligt EPPO guidelines.
Vi är ackrediterade av Swedac, https://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/10165

 

GLP – Good Laboratoriesed

HUSEC är godkända att utföra GLP (God Laboratoriesed) -studier inom växtskyddsområdet och utför resthaltstudier i fält. Vi utför hög-kvalitativa och väldokumenterade GLP-studier. Alla våra GLP-studier följer de kvalitetssystem för GLP-fältstudier som är satta av OECD.
Vi är godkända att utföra GLP-studier av Swedac, https://www.swedac.se/amnesomraden/glp/

GLP-studier (God Laboratoriessed)

Husec utför GLP-studier, så kallade resthaltsförsök, i Sverige.

GEP (God försöksed)

HUSECs primära tjänst är att utföra högkvalitativa GEP-försök i stora delar av Europa.