Letar du fortsatt plats för försök? Vi har möjlighet att ta emot fler GEP försök!

Har du fler försök att placera ut? Vi har fortsatt kapacitet för fler GEP försök!

⛅ Den senaste månadens kalla väder har försenat vårbruket i stora delar av Sverige. I och med detta har vi på HUSEC fortsatt tid och kapacitet att placera ut och utföra fler GEP försök, i alla slags grödor.

Mejla till oss husec@hushallningssallskapet.se för kontakt och mer information!