Preptec – Hantering av testprodukter

På Borgeby finns också Preptec, vårt lab/facilitet som hanterar testprodukter inför fältförsök. Det är hit du skickar de preparat som ska ingå i ditt/dina HUSEC-försök för oss att hantera och förbereda. Därefter transporterar vi testprodukterna, väldokumenterat, säkert och spårbart till den försöksstation som ska utföra försöket.

Preptec är godkänt att hantera testprodukter för alla HUSECs GEP-försök och GLP-studier.

 

Adress för leverans till preptec:

Försöksavdelningen
Borgeby Slottsväg 4B
237 91 Bjärred