Drönare – data och marknadsföring

Självklart erbjuder vi bildanalys av ditt försök samt att vi gärna kompletterar ditt försök med en drönarbild för att du ska kunna följs dit försök under säsongen. Vi erbjuder tjänster såsom räkning av plantor, NIR / IR-avläsningar och naturligtvis analyser av resultaten i rapportform.

Vi kan ge dig bilder för en vinnande presentation av dina marknadsföringsförsök eller ett mervärde för grönytemätningar. Självklart diskuterar vi möjligheten att mäta försöksplatsen med sensorer, väderdata och mycket mer! Kontakta oss 

 

Drone count of potato in field trial

 

Helgegården - potato field
Picture taken by drone, showing field trial site at Helgegården. Potato trials.