GEP , GLP och övriga tjänster

HUSECs huvudsakliga affärsverksamhet är att planera och utföra GEP-försök, inklusive utvärdering av resultat och rapportering.

Vi har tio försöksstationer i Sverige och samarbetar även med försöksstationer i Finland, Lettland, Litauen och Tjeckien. Vårt stora nätverk av försöksstationer gör det möjligt för oss att utföra fältförsök i alla kommersiella grödor, både i utomhusfält och i växthus. Vi är också godkända för att utföra GLP-studier inom växtskyddsområdet.

Med vår väldokumenterade erfarenhet och våra lokala kunskaper kan vi stödja våra kunder hela vägen från början av planeringen av försöken genom design, planering och utförande av försöket till utvärdering av resultat och rapportering.
Genom hela ledet lyssnar och tillgodoser vi naturligtvis våra kunders individuella krav.

Vi erbjuder också tjänster såsom fröbehandlingar, drönarflygningar inkl. datautvärderingar samt regestreringsansökan.

Läs mer om alla våra tjänster genom att klicka på menyn till vänster.