Våra europeiska samarbetspartners

Vi utför GEP försök över stora geografiska ytor av Europa. Förutom för våra försöksstationer i Sverige har vi även samarbetspartners i Finland, Lettland, Litauen och Tjeckien. Våra samarbetspartners är accrediterade för att utföra GEP-försök.

Genom vårt stora nätverk kan vi ta emot stora försöksserier för att sedan hitta den rätta försöksplats för alla försöken.

 

LAAPC – Lettland

LAAPC (Latvian Plant Protection Research Centre) har utfört GEP försök i Lettland sedan 2004. De utför bland annat herbicid-, fungicid- och insekticidförsök, utsädesbehandlingar,  tillväxtreguleringsförsök och försök med biologiska produkter.

 

LAMMC – Litauen

LAMMC (The Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry) utför GEP-försök i både lantbruks- och trädgårdsgrödor.

 

Nylands Svenska Lantbrukssällskap – Finland

Nylands Svenska Lantbrukssällskap utför oberoende fältförsök och har utfört växtodlingsförsök på Västankvarn försöksgård i mer än 20 år. Främst utförs GEP-försök i spannmål och oljeväxter men har även erfarenhet av försök utförda i andra grödor, såsom potatis, sockerbetor, lök och gräsmattor.
Förutom att utföra GEP-försök har även försöksstationen och dess verksamheten funktion att idag utveckla kärnverksamheten, rådgivning och konsultering.

 

ZZS Kujavy – Tjeckien

Försöksstationen Kujavy har lång erfarenhet av försöksutförande och utför idag alla slags GEP-försök; herbicid-, fungicid- och insekticidförsök, utsädesbehandlingar,  tillväxtreguleringsförsök och försök med biologiska produkter.

 

GEP (God försöksed)

HUSECs primära tjänst är att utföra högkvalitativa GEP-försök i stora delar av Europa.