Västra

Västra – Logården

Söder om Vänern ligger vår försöksstation Logården. Försöksstationen omgärdas av sina egna tillhörande 270 hektar åkermark som arrenderas ut till fyra närliggande lantbrukare. Vi har ett nära samarbete med arrendatorerna och placerar mer än hälften av vår totala försöksvolym på denna areal. Att ha försök på våra egna fält innebär att vi känner marken och grödan, detta ger en stor fördel i alla våra försök.

Närheten till Vänern jämnar ut vädertoppar och ger en längre försökssäsong.

De flesta GEP-försök som utförs här är i spannmål. Vanliga grödor som vi utför GEP-försök i här:

  • Spannmål, såsom rågvete, korn, vete och havre (höst och vår)
  • Raps (höst och vår)
  • Trindsäd