– Borgeby

Borgeby ligger precis utanför Lund och stationen utför GEP-försök och GLP-studier i den västra delen av regionen.

Sockerbetor, spannmål och ogräs
Försöksstationen har en specialisering inom försök i sockerbetor, spannmål och majs. Tillhörande stationen finns också egen odlingsmark. Här fokuseras och utförs försök med särskilt svåra ogräs, exempelvis på renkavle, Alopecurus agrestis, detta görs i största försiktighet allt för att inte skada lantbrukares egna fält.

På Borgeby försöksstation utför vi också betningsbehandlingar direkt efter dina önskemål