Sjuhärad

Sjuhärad – Rådde Gård

Sydost om Göteborg ligger vår försöksstation Länghem på Rådde Gård, fågelvägen mellan de båda platserna är 82 kilometer lång.

Jordarten här är moränmo och försöksplatsen på Rådde Gård är belägen 186 meter över havet, vilket representerar en stor del av sydsvenska höglandet. Försöksstationen och dess personal är specialiserade på försök inom vall och grovfoder.

Förutom fältförsök i vall och grovfoder utförs också försök i spannmål och skog.

Majoriteten av GEP-försök som utförs här görs på den egna marken med goda markegenskaper. Detta i kombination med högkvalitativ utrustning, moderna lokaler och stor erfarenhet ger dig välutförda och pålitliga GEP-försök.

Vanliga grödor som vi utför GEP-försök i, i denna region:

  • Vall
  • Spannmål, såsom vete, korn, råg (höst och vår)
  • Skog