Om HUSEC

I över 200 år har Hushållningssällskapen utfört högkvalitativa fältförsök. HUSEC startade år 2008 och vi har sedan dess utvecklats och vuxit, både i antal försök men också i erfarna försöksutförare (försökstekniker och försöksledare) samt antal regioner där vi utför försök. Vi har en väldefinierad strategi där vi hela tiden strävar efter att vara våra kunders bästa partner.

HUSEC är ackrediterade av SWEDAC att utföra GEP-försök och godkända att utföra GLP-studier inom växtskyddsområdet. Vi levererar högkvalitativa fältförsök som är väl dokumenterade i alla kommersiella grödor, både i fält, semi-fält samt i växthus.

Under försökssäsongen är vi varje år omkring 70-80 personer inom Hushållningssällskapet som är med och jobbar och utför HUSECs försök över stora delar av Sverige. Vi är stolta över det högkvalitativa arbete vi alla utför under denna intensiva period och ser det som ett fantastiskt bevis när säsongspersonal återkommer till vårt gemensamma arbete varje år. Detta tror vi beror på fantastiskt ledarskap, laginsatser och det är detta som utgör grunden i våra kärnvärderingar; kompetens, kvalitet och flexibilitet.

Utöver våra egna försöksstationer har vi även goda samarbetspartners i stora delar av Europa, i Finland, Lettland, Litauen och Tjeckien. Våra samarbetspartners är alla ackrediterade för att utföra GEP-försök. Genom vårt unika nätverk med försöksstationer kan vi ta emot stora försöksserier för att sedan hitta den rätta försöksplats för alla försöken.

Det närmaste teamet inom HUSEC har tillsammans ett stort CV och vi har erfarenhet inom fältförsök, växtskydd, lantbruk, hortikultur och molekylär genetik. Denna kompetensbredd möjliggör för oss att stå på flera ben samtidigt. Läs mer om HUSECs personal här.

 

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad med snabba nyheter genom att följa vår sida på LinkedIn.

GEP (God försöksed)

HUSECs primära tjänst är att utföra högkvalitativa GEP-försök i stora delar av Europa.

Accreditering

HUSEC är ackrediterade för att utföra GEP-försök och godkända för GLP-studier inom växtskyddsområdet.