Nytt och stärkt HUSEC

Sedan den 1a januari 2021 har HUSEC stärkts genom ett nytt samarbete tillsammans med Hushållningssällskapet Östergötland. Partnerskapet ger en stärkt och utökad expertis och innebär att vi tar emot fler GEP-försök, men även mer specialiserade fältförsök, i Sverige och Europa. 

”Partnerskapet innebär att vi investerar i svenska fältförsök och att HUSEC kommer att vara den självklara aktören för högkvalitativa fältförsök,” säger Iréne Kamnert, verksamhetsledare på HUSEC.

Vi tar nu, 13 år sedan start, alltså nästa kliv och utökar vår verksamhet genom detta nya samarbete. Satsningen innebär att HUSEC kommer att kunna fortsätta investera i vårt viktigaste uppdrag – att stärka den svenska fältförsöksverksamheten och att utföra högkvalitativa GEP-försök i Europa. Vi kommer ta emot fler GEP-försök, men även mer specialiserade och tekniska försök. Utöver detta erbjuder vi också våra kunder support i det sista steget i processen, registreringsansökan.

“Vårt mål – att vara den ledande aktören för fältförsök och relaterande områden i Sverige och Europa!” – Sven-Åke Rydell, Manager of Sales and Marketing